Wonen Limburg accent| content marketeer & projectmanager

Sinds april 2019 is Sanne verantwoordelijk voor de contentmarketing van het nieuwe verhuurplatform van Wonen Limburg Accent: www.wonenlimburgaccent.nl. Wonen Limburg Accent richt zich op de middeninkomens die te veel verdienen voor een sociale huurwoning maar te weinig om een goede hypotheek te krijgen. Daarnaast ondersteunt zij de organisatie op projectmanagement, online marketing en communicatieadvies.


PURPOSE

Wonen Limburg ziet het als haar maatschappelijke opgave om betaalbare huurwoningen aan te bieden voor de middeninkomens. Door de herziende Woningwet heeft de corporatie besloten de sociale huurwoningen en vrije sector woningen juridisch te splitsen. Hierdoor is Wonen Limburg Accent ontstaan. Een commerciële verhuurder met het hart van een corporatie. Wonen Limburg ondersteunt Wonen Limburg Accent met alle werkzaamheden die komen kijken bij het mutatieproces van het woningbezit. Voor de ontwikkeling van een nieuw verhuurplatform was er niet voldoende marketingcapaciteit binnen de corporatie om dit op touw te zetten. Daarom benaderde Wonen Limburg Accent Sanne of zij hen kon ondersteunen voor de content marketing. Lucky her, want Sanne kende de interne organisatie al. 

WAY

In de maanden die gepland staan voor dit project is Sanne verantwoordelijk voor alle content creatie, SEO, identiteit, platform inrichting, SEO en ondersteuning bij projectmanagement. In de aanloop na het eindproduct is er een positionering sessie georganiseerd op basis van Archetype om de propositie van Wonen Limburg Accent te formuleren. Deze formulering geeft richting aan de identiteitsontwikkeling maar ook aan de verdere content creatie. Sanne werkt in dit project veel samen met externe partijen zoals Zig (digitale oplossingen voor woningcorporaties), Edhv (architecs of identity) & Social Elephant (online marketing bureau). 

IMPACT

Er zijn steeds minder vastgoedbeleggers die investeren in vrije sector woningen in Limburg. Zij kiezen voor grotere steden waar het risico lager is en het rendement hoger. Wonen Limburg Accent ziet het dan ook als een maatschappelijke opgave om er voor de middeninkomens in deze provincie te zijn. Met het nieuwe verhuurplatform willen zij een plek creëren waar de doelgroep in deze provincie terecht kan voor betaalbare huurwoningen. Het ultieme doel is dat alle overige Limburgse woningcorporatie met hun vrije sector woningen willen aansluiten op dit platform en daarmee een grote speler wordt op de Limburgse woningmarkt.

 

Case pagina WL Accent-3.png
Sanne-Marlou1.jpg

Meer weten over dit project of nieuwsgierig naar Sanne?

She is always in for a cappuccino date ;-)

> sanne@ikons.nl.